O ReferNetu

O ReferNetu

Síť ReferNet byla založena Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy - Cedefop. Cedefop je evropská agentura mající za úkol přispívat k rozvoji odborného vzdělávání a přípravy v zemích Evropské unie. Jako referenční centrum EU poskytuje členským státům, sociálním partnerům a asociovaným zemím (Norsku a Islandu) nejrůznější informace zaměřené na porozumění vývoji v odborném vzdělávání, rozvoji lidských zdrojů a navazujících oblastech. Informace slouží zejména tvůrcům strategických dokumentů, výzkumným pracovníkům a odborníkům v praxi.

Více informací Kontakty Odkazy

Hledáte...

...zprávy o českém odborném vzdělávání
...zprávy o české politice OVP
...souhrnné informace o dění v odborném vzdělávání v Evropě: Cedefop Newsletter

Education and Training Monitor 2014

Evropská komise v listopadu vydala již třetí ročník zprávy Education and Training Monitor 2014, zpráva shrnuje vývoj systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě, popisuje souhrnně nejnovější kvantitativní i kvalitativní údaje, technické zprávy, studie a dokumenty o politice odborného vzdělávání.  Více

Konference a workshopy

Pozvánka na konferenci Programu celoživotního učení "Propojení škol s podniky

Dům zahraniční spolupráce pořádá tuto diseminační konferenci ve dnech 22. - 23. října 2014 v Hradci Králové. Mezi hlavní body programu bude patřit představení programu Erasmus+, ocenění nejlepších projektů programu Leonardo da Vinci, příklady dobré praxe a také například představení nástroje pro zvýšení kvality mobility ECVET.