O ReferNetu

O ReferNetu

Síť ReferNet byla založena Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy - Cedefop. Cedefop je evropská agentura mající za úkol přispívat k rozvoji odborného vzdělávání a přípravy v zemích Evropské unie. Jako referenční centrum EU poskytuje členským státům, sociálním partnerům a asociovaným zemím (Norsku a Islandu) nejrůznější informace zaměřené na porozumění vývoji v odborném vzdělávání, rozvoji lidských zdrojů a navazujících oblastech. Informace slouží zejména tvůrcům strategických dokumentů, výzkumným pracovníkům a odborníkům v praxi.

Více informací Kontakty Odkazy

Hledáte...

...zprávy o českém odborném vzdělávání
...zprávy o české politice OVP
...souhrnné informace o dění v odborném vzdělávání v Evropě: Cedefop Newsletter

Nová publikace - Adult Education and Training in Europe: Widening Acces to Learning Opportunities

(Vzdělávání a odborná příprava dospělých v Evropě: rozšiřování přístupu ke vzdělávání) se zaměřuje především na vzdělávání málo nebo nedostatečně kvalifikovaných dospělých. Publikaci vydala v únoru Evropská komise spolu s EACEA v rámci informační sítě Eurydice. K dispozici je i český překlad stručného shrnutí studie (Highlights). Více

Konference a workshopy

8. ročník konference ICOLLE 2016

Konference se uskuteční 13.-14.9. 2016 v Kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách. Hlavním tématem tohoto ročníku budou aktuální výzvy celoživotního vzdělávání a učení. Pozornost bude věnována například kariérnímu systému pedagogických pracovníků a jejich dalšímu vzdělávání, trendům ve vzdělávání starších dospělých či očekáváními zaměstnavatelské sféry na další vzdělávání zaměstnanců. Přihlášky a více informací na odkazu viz. níže.

 Více