O ReferNetu

O ReferNetu

Síť ReferNet byla založena Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy - Cedefop. Cedefop je evropská agentura mající za úkol přispívat k rozvoji odborného vzdělávání a přípravy v zemích Evropské unie. Jako referenční centrum EU poskytuje členským státům, sociálním partnerům a asociovaným zemím (Norsku a Islandu) nejrůznější informace zaměřené na porozumění vývoji v odborném vzdělávání, rozvoji lidských zdrojů a navazujících oblastech. Informace slouží zejména tvůrcům strategických dokumentů, výzkumným pracovníkům a odborníkům v praxi.

Více informací Kontakty Odkazy

Hledáte...

...zprávy o českém odborném vzdělávání
...zprávy o české politice OVP
...souhrnné informace o dění v odborném vzdělávání v Evropě: Cedefop Newsletter

Education and Training Monitor 2014

Evropská komise v listopadu vydala již třetí ročník zprávy Education and Training Monitor 2014, zpráva shrnuje vývoj systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě, popisuje souhrnně nejnovější kvantitativní i kvalitativní údaje, technické zprávy, studie a dokumenty o politice odborného vzdělávání.  Více

Konference a workshopy

Mezinárodní konference "Employment and Social Inclusion in Europe: Ways Forward for the Young Jobless Generation"

se bude konat 24. 3. 2015 v Bruselu. Budou se řešit zejména tato témata: přechod mladých lidí ze vzdělávání do zaměstnání, současné trendy nezaměstnanosti v EU, především nezaměstnanost mladých a jejich sociální začleňování na národní i mezinárodní úrovni. Sympozium prodiskutuje iniciativy a inovativní projekty, které se těmito tématy zabývají.