O ReferNetu

O ReferNetu

Síť ReferNet byla založena Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy - Cedefop. Cedefop je evropská agentura mající za úkol přispívat k rozvoji odborného vzdělávání a přípravy v zemích Evropské unie. Jako referenční centrum EU poskytuje členským státům, sociálním partnerům a asociovaným zemím (Norsku a Islandu) nejrůznější informace zaměřené na porozumění vývoji v odborném vzdělávání, rozvoji lidských zdrojů a navazujících oblastech. Informace slouží zejména tvůrcům strategických dokumentů, výzkumným pracovníkům a odborníkům v praxi.

Více informací Kontakty Odkazy

Hledáte...

...zprávy o českém odborném vzdělávání
...zprávy o české politice OVP
...souhrnné informace o dění v odborném vzdělávání v Evropě: Cedefop Newsletter

Nová publikace - Adult Education and Training in Europe: Widening Acces to Learning Opportunities

(Vzdělávání a odborná příprava dospělých v Evropě: rozšiřování přístupu ke vzdělávání) se zaměřuje především na vzdělávání málo nebo nedostatečně kvalifikovaných dospělých. Publikaci vydala v únoru Evropská komise spolu s EACEA v rámci informační sítě Eurydice. K dispozici je i český překlad stručného shrnutí studie (Highlights). Více

Konference a workshopy

Výroční konference EURASHE

Ve dnech 21.-22.4.2016 se v Bělehradě koná 26. Výroční konference Evropské asociace institucí terciárního profesního vzdělávání (EURASHE)Na programu konference jsou otázky spolupráce institucí profesně zaměřeného terciárního/vysokoškolského vzdělávání s praxí v oblasti zvyšování zaměstnatelnosti absolventů, inovací a podpory regionálního rozvoje. Mezi účastníky konference budou zástupci managementu vzdělávacích institucí, vedoucí programů, učitelé, výzkumníci, zaměstnavatelé, zástupci veřejné sféry, apod.

 Více