Systémy odborného vzdělávání v zahraničí

       Byla zpracována tato témata:

     - Institucionální rámec – poskytování vzdělávacích příležitostí
     - Počáteční odborné vzdělávání a příprava
     - Další odborné vzdělávání dospělých
     - Rozvoj dovedností a kompetencí a inovativní pedagogika
     - Akumulace, transfer a uznávání vzdělávání
     - Financování – investice do lidských zdrojů