Odkazy

CEDEFOP

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy

Refernet v Evropě

   Stránky ReferNetu v jednotlivých evropských zemích                                 (země EU, Norsko a Island)

Národní ústav pro vzdělávání

                 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení
             pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání (NOZV) - domovské stránky
Budoucnost profesí - stránky NOZV věnované budoucímu vývoji odvětví a profesí v ČR a metodice předvídání kvalifikačních potřeb.

Další sítě v oblasti odborného vzdělávání

TTnet - Partnerská síť vzdělavatelů učitelů odborných předmětů, praxe a výcviku, vzdělavatelů instruktorů v podnicích a vzdělavatelů lektorů dalšího odborného/profesního vzdělávání.
Skills-net - Síť spojující kvalifikované výzkumníky a další odborníky z oblasti zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání nad řešením otázek zaměřených na rychle se měnící požadavky na znalosti a dovednosti pro budoucí pracovní trh a na metody jejich zjišťování, aby na ně mohl včas reagovat vzdělávací systém při odborné přípravě žáků a dospělých.
Eurydice (The Information Network on Education in Europe) je síť informačních oddělení, jejímž cílem je podporovat spolupráci ve vzdělávání a zlepšovat pochopení školských systémů a vzdělávací politiky jednotlivých zemí EU.