Konsorcium

ReferNet poskytuje decentralizovaný přístup k výměně informací, který je založen na bázi národních konsorcií vytvořených ve všech členských zemích EU a skládajících se z institucí aktivních v oblasti odborného vzdělávání v dané zemi. Na pozici koordinátora českého Národního konsorcia se po dvou letech střídá Národní vzdělávací fond a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Národní koordinátor plní svou funkci na základě smlouvy uzavřené se Cedefopem.

Odkazy na stránky národních konsorcií ostatních členských zemí sítě ReferNet naleznete zde.

Seznam členů Národního konsorcia

Orgány Národního konsorcia ReferNetu

Plenární zasedání členů je tvořeno všemi členy Národního konsorcia.

Řídící výbor je tvořen zástupci těchto sedmi institucí:

  • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (předseda ŘV)
  • Ministerstva práce a sociálních věcí (místopředseda ŘV)
  • Národního vzdělávacího fondu
  • Národního ústavu pro vzdělávání
  • Svazu průmyslu a dopravy
  • Českomoravská konfederace odborových svazů
  • Unie CZESHA

Národní koordinátor plní svou funkci na základě smlouvy uzavřené se Cedefopem. V České republice se na pozici národního koordinátora střídají po dvou letech Národní vzdělávací fond a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Základní dokumenty

Plán práce

Výroční zprávy

Diseminační strategie