O ReferNetu

Síť ReferNet byla založena Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy - Cedefop. Cedefop je evropská agentura mající za úkol přispívat k rozvoji odborného vzdělávání a přípravy v zemích Evropské unie. Jako referenční centrum Evrospké unie poskytuje členským státům, sociálním partnerům a asociovaným zemím (Norsku a Islandu) nejrůznější informace zaměřené na porozumění vývoji v odborném vzdělávání, rozvoji lidských zdrojů a navazujících oblastech. Informace slouží zejména tvůrcům strategických dokumentů, výzkumným pracovníkům a odborníkům v praxi.

Za tímto účelem bylo v každé členské zemi EU založeno národní konsorcium skládající se z institucí aktivních v oblasti odborného vzdělávání, které vede národní koordinátor. V České republice má národní konsorcium 21 členů a na pozici národního koordinátora se po dvou letech střídá Národní vzdělávací fond a Národní ústav pro vzdělávání.

Projekt ReferNet je financován Cedefopem a spolufinancován z národních zdrojů (MŠMT). Více informací o síti Refernet získáte zde.

Národní vzdělávací fond
se zabývá zejména zvyšováním kvality a efektivnosti rozvoje lidských zdrojů, rozvojem celoživotního vzdělávání, předvídáním kvalifikačních potřeb trhu práce, podporou zaměstnanosti a sociálního rozvoje v České republice.
Národní ústav pro vzdělávání všestranně podporuje rozvoj odborného vzdělávání v ČR kontextu celoevropského vývoje, zejména má za úkol vytvářet koncepci a strategii odborného vzdělávání a spolupracovat na jejich uskutečňování.