Archiv aktualit

Konference a workshopy

13. 12. 2018

Ve dnech 21.-23.11.2018 se uskutečnilo pravidelné výroční zasedání celoevropské sítě ReferNet v sídle Cedefopu v Soluni. Letos se zde setkal rekordní počet účastníků zejména proto, že se kromě pracovních tým...
16. 11. 2017

Cílem semináře, který pořádá Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV), jako partner projektu BuildPHE, ve spolupráci s EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education), je prezentace...
24. 4. 2017

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU srdečně zve všechny zájemce na 9. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017, která proběhne ve dnech 12. – 13. 9. 2017 v Kongresovém centru MENDELU ve Křtin...
29. 12. 2016

První akcí z Evropského týdne odborných dovedností, kterou organizoval Cedefop jako zapojený partner, bylo fórum zaměřené na profesní rozvoj učitelů a instruktorů/školitelů, které se konalo v Soluni ve dnech 21. - 22...

Publikace a dokumenty

30.12.2016

Application of learning outcomes approaches across Europe (A comparative study) Uplatňování přístupů založených na výsledcích učení napříč Evropou (Srovnávací studie) Tato referenční publikace CEDEFOP mapuje a...
29.12.2016

Poznatky Cedefopu o tom, po kterých povoláních je vysoká poptávka, a proč Anotace briefing note Tvůrci evropských politik se dlouhodobě zajímají o rozsah, příčiny a důsledky nesouladu v dovednostech a kvalifikací...
29.12.2016

Země zapojené do sítě ReferNet vydávají letáky nazvané v originále Spotlight on VET, které představují systémy odborného vzdělávání v jednotlivých zemích. Letáky vydávají povinně všechny země v anglickém jazyce a ty,...
19.9.2016

Záruka kvality v odborném vzdělávání a přípravě Angažovaní a kompetentní učitelé a instruktoři jsou důležití pro zajišťování kvality OVP a jeho relevance pro trh práce v odborných školách a střediscích, v podnicích...

Ostatní

26. 6. 2017

Po  lonškém úspěchu fotografické soutěže Cedefopu je #CedefopPhotoAward v roce 2017 zpět! Skupiny účastníků odborného vzdělávání a přípravy (VET) v Evropské unii mohou sdílet své příběhy o odborném vzděláván...
29. 12. 2016

Záruka kvality v odborném vzdělávání a přípravě Angažovaní a kompetentní učitelé a instruktoři jsou důležití pro zajišťování kvality. Učitelé a instruktoři jsou zodpovědní za posilování spojení mezi vzděláváním a...
29. 12. 2016

Cedefop byl aktivně zapojen do přípravy a realizace rozhodnutí o Europassu, přijatého v prosinci 2004, v němž se uvádí, že Komise zaručuje odbornost Cedefopu při realizaci tohoto rozhodnutí. V souladu s tím Cedefop...
29. 12. 2016

Více než 950 akcí a přes 650 000 zapojených účastníků, to je skóre prvního Evropského týdne odborných dovedností (tzv. VET Skills Week), který za podpory Cedefop a European Training Foundation vyhlásila Evropská...