Novinky z odborného vzdělávání z okolních zemí

Medzinárodná fotosúťaž #CedefopPhotoAward 2020

24. 11. 2020
Cedefop vyhlásil ďalší ročník fotosúťaže #CedefopPhotoAward, v ktorej môžu preukázať svoj talent žiaci v odbornom vzdelávaní a príprave a dospelí v ďalšom vzdelávaní z Európskej únie, Islandu a Nórska. Tematicky je tento ročník zameraný na rozvoj „zelených“ a digitálnych zručností.

Dotazník Európskej komisie o budúcnosti OVP

24. 11. 2020
Vyjadrite, prosím, v anonymnom dotazníku svoje názory na vývoj spoločnosti, ekonomiky a odborného vzdelávania a prípravy teraz a v budúcnosti. Odpovede sa očakávajú od pedagógov, zamestnávateľov a iných špecialistov z celej EÚ. Po kliknutí uvidíte sprievodný list k dotazníku.

Dve publikácie o Slovensku z dielne Cedefopu

24. 11. 2020
Pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ pripravil Cedefop v spolupráci s ReferNetom Slovakia dve publikácie – Vocational education and training in Slovakia a Spotlight on VET: Slovakia. Takáto dvojica publikácií je k dispozícii o všetkých predsedníckych krajinách.

VET in Slovakia – discussion on Europe 2020 strategy

24. 11. 2020
A workshop on New skills for new jobs prepared by SNO was one seven workshops organised in partnership with the Delegation of the European Commission in the Slovak Republic to support the national discussion on Europe 2020 strategy.

Further reforms in Education

24. 11. 2020
The Slovak Ministry of Education, Science, Research and Sport has started the trans-sectoral consultation process to the document, the “Concept Paper on Upbringing and Education in Kindergartens and Primary and Secondary Schools”.

Správa o kľúčových kompetenciách

10. 9. 2020
Sieť ReferNet spracovala podľa požiadaviek a obsahovej štruktúry Cedefopu správy o implementácii kľúčových kompetencií v národných kurikulárnych dokumentoch.

Zasadnutie generálnych riaditeľov ministerstiev zodpovedných za OVP (DGVT)

10. 9. 2020
18-20.10.2016 sa v Bratislave uskutoční stretnutie predstaviteľov ministerstiev zodpovedných za OVP, spojené s konferenciou „Apprenticeship: Better training - Higher skills - Great opportunities“.

Správa o učiteľoch a majstroch v OVP na Slovensku

10. 9. 2020
Sieť ReferNet spracovala na návrh a podľa požiadaviek Cedefopu stručné správy o postavení učiteľov, majstrov a inštruktorov OVP „Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET – mapping their professional development in the EU“.

Komparatívna štatistika mesiaca – december 2013

10. 9. 2020
Štatistika mesiaca ukazuje, že úroveň mladých dospelých (16 -29 rokov) na Slovensku je v čitateľskej gramotnosti pod úrovňou krajín OECD. Graf je spracovaný na základe prvých výsledkov medzinárodného prieskumu PIAAC zverejnených na jeseň 2013.

Schlüsselkompetenzen in der österreichischen Berufsbildung

26. 3. 2017
Der österreichische Länderbericht "Schlüsselkompetenzen in der Berufsbildung", der von ReferNet Austria verfasst wurde, ist soeben erschienen (DE || EN).

16.-17.02.2017: VET in the 21st century (Thessaloniki, GR)

9. 2. 2017
Diese Veranstaltung, die am 16. und 17. Feb. 2017 in den Räumlichkeiten von Cedefop (Thessaloniki) stattfinden wird, bietet die Gelegenheit, die Ergebnisse der laufenden Cedefop-Studie zum Thema ‘The changing nature and role of vocational education and training in Europe’ zu diskutieren. Mehr

16.-17.02.2017: VET in the 21st century (Thessaloniki, GR)

9. 2. 2017
Diese Veranstaltung, die am 16. und 17. Feb. 2017 in den Räumlichkeiten von Cedefop (Thessaloniki) stattfinden wird, bietet die Gelegenheit, die Ergebnisse der laufenden Cedefop-Studie zum Thema ‘The changing nature and role of vocational education and training in Europe’ zu diskutieren. Mehr

16.05.2017: Promoting Quality Assurance in Higher VET (Brussels, BE)

5. 2. 2017
Am 16. Mai 2017 findet in Brüssel eine europäische Konferenz mit dem Titel "Qualifications We Need, Quality We Want" statt. Dabei werden die "European Guidelines on Quality Assurance in Higher VET" vorgestellt, die im Rahmen des Erasmus+ Projektes "QA HiVETnet" erstellt wurden. Mehr

16.05.2017: Promoting Quality Assurance in Higher VET (Brussels, BE)

5. 2. 2017
Am 16. Mai 2017 findet in Brüssel eine europäische Konferenz mit dem Titel "Qualifications We Need, Quality We Want" statt. Dabei werden die "European Guidelines on Quality Assurance in Higher VET" vorgestellt, die im Rahmen des Erasmus+ Projektes "QA HiVETnet" erstellt wurden. Mehr

16.-17.05.2017: PLF: VET as a solution to leaving education early (Thessaloniki, GR)

5. 2. 2017
On 16 and 17 May 2017, Cedefop is organising a policy learning forum (PLF) with a focus on the contribution that VET can make towards reducing early leaving from education and training (ELET). More

16.-17.05.2017: PLF: VET as a solution to leaving education early (Thessaloniki, GR)

5. 2. 2017
On 16 and 17 May 2017, Cedefop is organising a policy learning forum (PLF) with a focus on the contribution that VET can make towards reducing early leaving from education and training (ELET). More

Mobility Scoreboard in IVET

5. 2. 2017
The Mobility Scoreboard for IVET is a tool for assisting policy-making in the broad area of international learning mobility in IVET. Link  

Mobility Scoreboard in IVET

5. 2. 2017
The Mobility Scoreboard for IVET is a tool for assisting policy-making in the broad area of international learning mobility in IVET. Link  

Aktuelle Cedefop-Studie: Future skill needs

5. 2. 2017
Im Dez. 2016 hat Cedefop eine Studie zum Thema "Future skill needs in Europe: critical labour force trends" herausgegeben. Download

Aktuelle Cedefop-Studie: Future skill needs

5. 2. 2017
Im Dez. 2016 hat Cedefop eine Studie zum Thema "Future skill needs in Europe: critical labour force trends" herausgegeben. Download